Személyes azonosítás

A Pénztártagok személyes azonosítása

Tájékoztató a kötelező ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítéséről
Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy “A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló 2017. évi LIII. törvényben rögzítettek alapján a Pénztár a pénztári szolgáltatásokat, kifizetéseket megelőzően tagjait személyesen azonosítani köteles.

Mit jelent a személyes azonosítás?
Az azonosítás elvégzéséhez a Pénztártagnak fel kell keresnie a Pénztár személyes ügyfélszolgálati irodáját vagy a Generali biztosító bármelyik ügyfélszolgálatát.
Az azonosítás alkalmával a tag bemutatja személyes okmányait az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit mind az ügyintéző, mind a Pénztártag aláírásával hitelesít.

A Pénztár személyes ügyfélszolgálata:
1132 Budapest, Váci út 36-38.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 17.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Az új Pmt. szerint minden természetes  személy köteles nyilatkozni arról, hogy közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott.
Új jogszabályi rendelkezés, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányokról másolatot kell készíteni. Ezeket a másolatokat az azonosítást végző az azonosítási adatlaphoz csatolja.

A Pénztártagnak az azonosításkor be kell mutatnia:
• személyazonosító okmányát:
– személyi igazolvány vagy
– személyi azonosító igazolvány (ha az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy
– útlevél vagy
– kártyaformátumú vezetői engedély
• lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját)
• pénztári tagsági azonosító számát (számait)
• és/vagy adóazonosító jelét (adókártyáját)

Akadályoztatás
Amennyiben a személyes azonosítás elvégzésében a Pénztártag akadályoztatva van, az azonosítás a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok közjegyző vagy (külföldi tartózkodás esetén) magyar konzuli tisztviselő által hitelesített másolatának a Pénztárhoz történő megküldésével van lehetőség.

Az azonosítás hiánya
Amennyiben a szolgáltatásra jogosult azonosítása nem történik meg, a Pénztárnak a jogszabályi előírások alapján meg kell tagadnia a szolgáltatás teljesítését. A kifizetéshez kapcsolódóan az azonosítás elvégzése minden esetben kötelező.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 109. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10800007-94627008

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár onyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!