Személyes azonosítás

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél-átvilágításról
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja, hogy a Pénztár a Tagok átvilágítását, személyes beazonosítását elvégezze.
A hatályos Pmt. két típusú ügyfél átvilágítást különböztet meg: az egyszerűsített és a normál átvilágítást.

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
A Pénztár olyan tag esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást:
a) akinek a munkáltatója által munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át
b) aki által egyénileg befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750.000 Ft/év).
c) akinek munkáltatója által a pénztárba az alkalmazottai javára éves szinten célzott szolgáltatásra teljesített befizetései nem haladják meg a munkáltatónak a szolgáltatóban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét.

Az egyszerűsített átvilágítás során (amelyhez személyes jelenlét nem szükséges) a Pénztár a jogszabályban felsorolt személyes adatokat, valamint az üzleti kapcsolatra vagy ügyletre vonatkozó adatokat köteles rögzíteni, ezen felül más intézkedés elvégzésére nincs szükség. Az egyszerűsített átvilágításon átesett és a fenti kritériumoknak megfelelő pénztártagok használhatják egészségpénztári számláikat (megnyithatják, befizethetnek rá és szolgáltatást vehetnek róla igénybe) és jogosultak az egészségkártya használatára.

 

Normál átvilágítás
Az átvilágítás során a Pénztártagnak személyesen be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakcímkártyáját.
Az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pénztár képviselője a bemutatott azonosító okmányokról köteles másolatot készíteni!
Az ügyfél (pénztártag, kifizetést igénylő kedvezményezett) köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Pmt. alapján kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.
Tagsági jogviszony létesítésekor vagy később bármikor a nem normál módon átvilágított Pénztártagok esetében a személyes ügyfél-átvilágítás lefolytatásáig átlépés, kilépés nem teljesíthető.
Az átvilágításhoz szükséges Azonosítási adatlap letölthető a honlapról.

 

Személyes ügyfél-átvilágítás az alábbi helyeken történhet
• Pénztárunk ügyfélszolgálatán (1132 Budapest, Váci út 36-38.) személyes megjelenés útján
Generali pontokon
Magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt személyes megjelenés útján. Ez esetben a külképviseleti tisztviselő által hitelesített eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni.
Közjegyző előtt, személyes megjelenés útján, ekkor a közjegyző a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá az Azonosítási adatlap és kiemelt Közszereplői nyilatkozatot is záradékkal kell ellátnia. Ez esetben a közjegyző által hitelesített és záradékkal ellátott eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni. Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.

Kedvezményezett személyes ügyfél-átvilágítása
A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes ügyfél-átvilágítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

 

Munkáltató személyes azonosítása
A Pmt. szerinti az ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező. A Pénztár az érintett munkáltatókat levélben tájékoztatja a tennivalókról.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 109. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár onyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!