Tájékoztató a kötelező ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló törvényben rögzítettek szerint a pénztári szolgáltatásokat (kifizetéseket) megelőzően továbbra is szükséges a tagok személyes azonosításának megléte.

Az azonosítás alkalmával a tag bemutatja személyes okmányait az ügyintézőnek, aki ezek tartalma alapján egy azonosítási adatlapot tölt ki, amit az ügyintéző és a Pénztártag aláírásával hitelesít.

Új jogszabályi rendelkezés, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányokról másolatot kell készíteni és az azonosítási adatlaphoz csatolni.

Az új Pmt. szerint az azonosítás elvégzése során minden természetes személy köteles nyilatkozni arról, hogy a közszereplőnek minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott.