NAVIGÁTOR Egészségbiztosítás


NAVIGÁTOR szolgáltatáscsomag, havi 100 Ft-ért!

Pénztártagjaink a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés Feltételei szerint CT, MR vizsgálatot és egynapos sebészeti ellátásokat vehetnek igénybe. 

Navigátor vonal: +36 1 465 3664


Miért előnyös Önnek a NAVIGÁTOR csomag?
Mind a munkahelyen, mind a magánéletben könnyebb helyt állni egészségesen!
Az egészség „biztosítása” megnyugtató életkörülményt teremt, ez a biztonság önmagában egészségmegőrző szereppel bír.
Nincs várólista, rövid időn belül megszervezésre kerülnek a szükséges szakorvosi-, diagnosztikai vizsgálatokat, gyorsabb a diagnózis, hamarabb kezdhető el a betegség gyógyítása, az idő pedig sok betegségnél nagyon fontos faktor a betegség leküzdésének szempontjából.
Nem kell felesleges időt és energiát áldoznia a megfelelő ellátás felkutatására, probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a betegszabadságon töltött idő és kevesebb jövedelemkiesés várható.

NAVIGÁTOR szolgáltatási csomag
A Navigátor csoportos egészségbiztosítás 2019. augusztus 1. napjától érhető el a tagok számára. A Navigátor csoportos egészségbiztosításhoz csatlakozó és díjat fizető tagok a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás szerződés feltételei szerint magánellátásban az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

*A szolgáltatás kizárólag az ellátásszervezésre vonatkozik, a megszervezett vizsgálatok költségei a biztosítottat (tagot) terhelik.

A biztosítási csomag igénybevételének további feltételeit a Szerződéses Feltételek határozzák meg.
A biztosítási időszak augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig tart.

Csatlakozás a csoportos biztosításhoz
A Pénztár a Navigátor csoportos biztosításhoz automatikusan csatlakozottnak tekinti a csoportos biztosítás létrejöttének napján tagsági viszonnyal rendelkező Pénztártagjait, valamint az év közben belépő Pénztártagjait.

A szolgáltatás díja
A Navigátor csoportos biztosítás díja – az egészségbiztosítás díjával megegyezően – havonta 100 Ft/fő, évente 1200 Ft/fő. A Pénztár a díj folyamatos rendelkezésre állása, és ezzel a biztosítási fedezet folyamatos biztosítása érdekében mindenkor legalább 1 és legfeljebb 3 havi díj összeget, azaz legalább 100 és legfeljebb 300 forintot von le a Pénztártag számlájáról.
A díj levonása havonta történik minden hónap 20-án. A levonás megtörténte az Ügyfélportálon ellenőrizhető, illetve ezzel egyidejűleg látható a státusza is, azaz, hogy a Tag biztosítással védett vagy sem.
A Pénztártagot terheli annak felelőssége, hogy a Pénztár levonhassa a Pénztártag egyéni számlájáról a díjat.
A Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés alapján a biztosítási díjat a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosítónak a Pénztár havonta előre, a következő hónap biztosítási fedezeteként fizeti meg. A havi biztosítási díjak fedezetét a Pénztár a tagok egyéni számlájáról való levonással biztosítja.

Kizárás
A csoportos biztosításból az automatikus csatlakozást követően kizárásra kerülnek azon Pénztártagok, akik esetében az egyéni számlán nem végezhető el sikeresen legalább 1 havi díj levonása.
A csoportos biztosításból való kizárás esetén a Pénztártag a következő biztosítási évtől kerül ismételten csatlakoztatásra a Navigátor csoportos biztosításhoz.
Amennyiben az év közben belépő Pénztártag számláján legkésőbb a belépés hónapját követő hónapban nem végezhető el a biztosítási díj levonása, akkor az új belépő Pénztártag a Navigátor csoportos biztosításból kizárásra kerül.

Lemondás a szolgáltatásról
A Pénztártag a Navigátor csoportos biztosításból kiléphet minden hónap 10. napjáig a Pénztárhoz beérkezett kifejezett lemondó nyilatkozatával, azzal, hogy a kilépés a következő hónap első napjától hatályos.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

•     e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy
•     postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre. 

A csoportos biztosításból való kilépés miatt a kockázati körbe nem tartozó Pénztártag által megtett kifejezett nyilatkozattal a Pénztártag a következő biztosítási évtől (augusztus 1-jétől) csatlakozhat a Navigátor csoportos biztosításhoz, azaz a kockázatviselés személyére való kiterjesztése igényelhető. Az igénylés alapján a Pénztár levonja az egyéni számláról a díjat, és a következő biztosítási évtől kezdődően megfizeti a biztosítási díjat a Biztosító részére, ezzel a kockázatviselés kiterjed a Pénztártagra. Sikertelen zárolás esetén a Pénztártag a Navigátor csoportos biztosításból kizárásra kerül és a Biztosító kockázatviselése a vonatkozásában nem kezdődik meg.

Kockázatviselés, szolgáltatás igénybevétele
A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag vonatkozásában kizárólag akkor áll fenn, és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által a biztosítási időszak alatt kizárólag akkor vehető igénybe, ha a Pénztár az adott hónap a díját az egyéni számláról előre levonta és a biztosítási díjat a Pénztár a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak előre megfizette.
Nem jogosultak az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételére azok az pénztártagok, akinek az egyéni számláján nem állt rendelkezésre akkora összeg, amely lehetővé tette volna a Navigátor csoportos biztosítás díjának megfizetését. A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag tekintetében megszűnik és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által nem vehető igénybe – azaz a Navigátor csoportos biztosításból kizárásra kerül
– attól a hónaptól kezdődően, amely hónapra a Pénztártag vonatkozásában – a díj levonásának hiányában – nem került megfizetésre a Biztosító részére a biztosítási díj.
A Navigátor csoportos biztosításból kizárt Pénztártag a következő biztosítási évtől (augusztus hó 1. napjától) automatikusan csatlakoztatásra kerül a Navigátor csoportos biztosításhoz, ha a pénztár a díj levonását a biztosítási év kezdetét 60 nappal megelőzően el tudja végezni. Sikertelen levonás esetén a Navigátor csoportos biztosításból való kizárás fennmarad és a Biztosító kockázatviselése nem kezdődik meg.
Új belépő Pénztártagok esetén legkorábban a belépés hónapját követő hónap első napjától kezdődhet meg a kockázatviselés, ha a Pénztár az adott hónap díját az egyéni számláról levonta és a biztosítási díjat a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak megfizette. Új belépők esetén a Pénztár a belépés hónapját követő hónapban is megvizsgálja a levonás lehetőségét, és ha a levonás elvégezhető, akkor a kockázatviselés legkésőbb a belépést követő második hónap első napjával megkezdődhet.

A NAVIGÁTOR szolgáltatásainak igénybevétele
Igénybevétel: A csoportos biztosítás szolgáltatásainak igénybevételére a biztosítási díj megfizetése esetén várakozási idő nélkül kerülhet sor.
Jogosultság elbírálása: Az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybe vételére való jogosultságot a biztosító – a Pénztárral egyeztetve – állapítja meg.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 921. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!