Adóbevallási segédlet

A postázott adóigazolásunkban található táblázat 2. és 7. pontjaiban látható adatok összegét az adóbevallás 15. sorának „Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 19,5%-os eho megfizetésére” „b” (Bevétel) oszlopába kell beírni. A „d” oszlopba jövedelemként a „b” oszlop 84%-át kell feltüntetni. A 8. pontban található összeget a bevallás 14. sorának „Egyéb jogcímen kapott jövedelem” „b” (Bevétel) oszlopába kell szerepeltetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat 2. és 7. sorában található összeg  84%-ának a 19,5%-át, mint egészségügyi hozzájárulást az adóbevallás 18SZJA-09 sorszámú lapján fel kell tüntetni és legkésőbb az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni!

A táblázat 3. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás 132.  „Önkéntes kölcsönös egészség/önsegélyező/egészség- és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a” sorába kell beírni, az adókedvezmény  felső határának figyelembevételével.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, az  adóbevallás 137. sorában tüntesse fel. Pénztárunk adatai a következők:

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
adószám: 18177796-2-42

bankszámlaszám: 10918001-00000097-08110006.

A táblázat 4. pontjában látható összeg 10%-át az adóbevallás 133. sorába, az 5. pontban szereplő összeg 10%-át pedig a 134. sorába kell beírni.

A táblázat 9. pontjában feltüntetett összeget az adóbevallás 65.  „A kifizetők által levont adóelőleg összege” sorában kell szerepeltetni.