Fontos! Adategyeztetés

Tisztelt Pénztártagunk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár köteles elvégezni Pénztártagjai teljeskörű ügyfél-átvilágítását legkésőbb 2019. június 26-áig 2019. október 31-ig.
• a Pénztár az egyéni számla megnyitására jogosult, amíg az ügyfél / tényleges tulajdonos személyazonosságát igazoló ellenőrzés meg nem történt, ennek hiányában a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást (nem bocsáthat ki kártyát),
• a Pénztár köteles biztosítani, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az azonosítás alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek.

Abban az esetben, ha az Ön átvilágítása még nem történt meg vagy adatai nem felelnek meg a valóságnak, esetleg hiányosak, kérjük, hogy azok mielőbbi pótlásáról, aktualizálásáról intézkedjen:
Az adategyeztetés gyorsan és egyszerűen elvégezhető elektronikus úton az Ügyfélportálunkon (eportal.generalipenztar.hu) a bejelentkezést követően azonnal.
A honlapunkról letölthető Adatmódosító nyilatkozat kitöltve, aláírva beküldhető a Pénztár részére:

  • e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy
  • postai úton a 6713 Szeged, Pf. 109 címre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszabály szerint a tagsági jogviszony fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról!

A 2018. évi egyenlegközlőhöz mellékelt Adategyeztető nyilatkozat 2019. június 12-ei adatokat tartalmazza, amennyiben a szükséges aktualizálást Ön időközben már elvégezte/el fogja végezni, nincs további teendője.

Köszönjük együttműködését!