Meghívó küldöttközgyűlésre 2019.05.27.

M E G H Í V Ó

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Küldöttközgyűlésére

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305-ös tárgyaló

Időpont: 2019. május 27-én 13 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2019. május 27-én 13 óra 15 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. Döntés alapok közötti rendezésről
 2. 2018-as éves beszámoló elfogadása:
  1. az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
  2. az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
  3. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  4. A 2018. éves beszámoló elfogadása
 3. Alapszabály módosítása, közösségi szolgáltatások bevezetése
 4. Vezető tisztségviselők megválasztása
 5. Vezető tisztségviselők díjazása
 6. Az MNB határozatának ismertetése
 7. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az  Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik.  A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2019. május 20-23 között 10 és 12 óra között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2019. május      

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke