Meghívó küldöttközgyűlésre 2020.07.14.

M E G H Í V Ó

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlésére 
Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII. emelet tárgyaló
Időpont: 2020. július 14-én 11 óra 15 perckor

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2020. július 14-én 11 óra 30 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. Döntés alapok közötti rendezésről
 2. 2019-es éves beszámoló elfogadása:
  a) az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
  b) az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
  c) Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
  d) Igazgatótanács éves beszámolót elfogadó döntésének jóváhagyása
  e) A 2019. éves beszámoló elfogadása
 3. Alapszabály módosítása
 4. Vezető tisztségviselő megválasztása
 5. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik.  A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.
A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2020. július 9-én 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén.
A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2020. június

Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke