Fontos! Adategyeztetés

Teljeskörű azonosítás hiányában 2019. június 26. után nem igényelhetők szolgáltatások

A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint 2019. június 26-áig a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár köteles elvégezni Pénztártagjai teljeskörű ügyfél-átvilágítását.

Abban az esetben, ha az Ön átvilágítása még nem történt meg vagy adatai nem felelnek meg a valóságnak, esetleg hiányosak, kérjük, hogy a honlapunkról letölthető Adatmódosító nyilatkozaton pótolja. Az Adatmódosító nyilatkozatot kitöltve, aláírva küldje meg a Pénztár részére e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy postai úton a 6713 Szeged, Pf. 109 címre. Az adategyeztetés elvégezhető Ügyfélportálunkon (eportal.generalipenztar.hu) keresztül is – bejelentkezést követően. (Amennyiben időközben megszűnt tagsági jogviszonya, akkor nincs szükség adatai utólagos aktualizálására, kérjük ezt a részt tekintse tárgytalannak.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján
• a Pénztár az egyéni számla megnyitására jogosult, amíg az ügyfél / tényleges tulajdonos személy-azonosságát igazoló ellenőrzés meg nem történt, ennek hiányában a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást (nem bocsáthat ki kártyát),
• a Pénztár köteles biztosítani, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az azonosítás alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek.

Ennek érdekében a Pénztár – legalább ötévente – köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.
A jogszabály szerint a tagsági jogviszony fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról!