Az egészségpénztári számlák jövőbeni kiállításának szabályai

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénztárszövetség sürgős állásfoglalás-kéréssel fordult a Pénzügyminisztériumhoz az egészségpénztári számlák jövőbeni kiállítására vonatkozó szabályozás kapcsán.

A Pénzügyminisztérium az alábbi állásfoglalást bocsátotta ki, amely alapján változatlanul – a korábbiaknak gyakorlat szerint kell kiállítani a számlákat az egészségpénztári szolgáltatások elszámolása érdekében.

„A NAV által augusztus 4-én közzétett, a „számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esik-e a magánszemély felé teljesített ügylet, ha a magánszemély azt az egészségpénztári számlája terhére kívánja elszámolni, és kéri, hogy a számlán tüntessük fel az egészségpénztár adatait?” kérdéssel kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalással, illetve a NAV állásfoglalásán alapuló, a szamlazz. hu oldalon megjelent tájékoztatóval kapcsolatosan a következőket jelezzük.
Az állásfoglalás, illetve a tájékoztató nincs összhangban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) és az önkénes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet. és az Öbr. rendelkezéseivel.”
„Téves a NAV értelmezése, amely szerint pusztán az elszámolhatóság miatt szükséges a pénztár nevét a számlán szerepeltetni. Ezzel ellentétben azért kerül a számlára a pénztár neve, mert a pénztár áll szerződéses viszonyban az egészségügyi szolgáltatóval, nem a pénztártag.”
„Csak abban az esetben kell a pénztártag nevére kiállítani a szolgáltatással kapcsolatos számlát, amikor olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol az Öbr. alapján nincs szükség szerződéskötésre (így például a gyógyszer, gyógyászati segédeszközök megvásárlása esetén), erről az Öbr. 24/D. § rendelkezik.
A NAV állásfoglalásra alapozott tájékoztatás így ellentmondásban van a jogszabályi rendelkezéssel, így az Öbr. rendelkezéseit kell alkamazni a gyakorlatban.
Budapest, 2020. december 17.”

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár