Leendő ügyfeleinknek kategória bejegyzései

Belépés a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárba

A Pénztár tagja lehet minden 16. életévét betöltött személy, aki kitöltötte és aláírta a Belépési nyilatkozatot, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagdíjfizetést.

A tagdíjfizetési kötelezettség a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozat Pénztár általi záradékolásával kezdődik.

Amennyiben úgy döntött, hogy pénztárunkat választja, a belépéshez az alábbi lehetőségek közül választhat:

 Kinyomtatja és kitölti a belépési nyilatkozatot, melyet aláírva elküld a pénztár levelezési címére:

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6701 Szeged, Pf. 921.

 Elektronikus úton történő belépéshez kérjük, kattintson ide.
• Tanácsadó munkatársunkkal történő kapcsolatfelvételhez kérjük, kattintson ide.

Amennyiben segítségre van szüksége kérjük, keresse nyitvatartási időben a pénztár Telefonos ügyfélszolgálatát: +36 (1) 452 5444

Belépéshez kapcsolódó teendők

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok átvilágítását, személyes beazonosítását elvégezze. Ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez a belépési nyilatkozaton lévő adatokat szükséges hiánytalanul kitölteni, illetve az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során megadott azonosító okmányokról a tag köteles másolatot küldeni a Pénztár részére az alábbi módok valamelyikén:

  • postai úton (a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 6701 Szeged, Pf. 921. címre),
  • vagy (a belépés során) megadott elektronikus levelezési címéről az egeszsegpenztar.hu@generali.com e-mailcímre – pdf formátumban, ügyfélkapus azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH-val) aláírva.
  • személyesen leadható bármelyik Generali ügyfélszolgálaton, ahol lefénymásolják az okmányait.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár működése

Amiért a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárt érdemes választani

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár egyéni számlát vezet tagjai részére, melyre az egészség megőrzésével, helyreállításával, illetve szociális ellátásokkal kapcsolatos megtakarításaikat fizethetik be. Pénztárunk független, nonprofit szervezet, adminisztrációs tevékenységét maga végzi, rendelkezik a szükséges szakértelemmel és technikai háttérrel, melyek garantálják pénztárunk biztonságos és hatékony működését. Tagjaink részére kiemelt, személyre szóló odafigyelés mellett, hosszú távú és megbízható szolgáltatást kínálunk, továbbá élvezzük a nemzetközi Generali cégcsoport bizalmát és támogatását.

Országos partnerhálózat

Az ország egész területén megtalálható több, mint 15 000 szerződött partnerünk az egészségügyi termékek és szolgáltatások teljes palettáját kínálják és 5-40% árkedvezményt biztosíthatnak az Ön számára. Szolgáltatói hálózatunk bővítésénél tagjaink egyéni igényeit is figyelembe vesszük.

Generali Egészségkártya

Belépést követően megküldjük Önnek a Generali Egészségkártyát, amely az első 3 évben ingyenes. A kártya használatával közel 6000 kártya elfogadó partnerünknél – köztük WEB shopokban is – készpénz nélkül, könnyen és biztonságosan vásárolhat.

Kedvező költséghatékonyság

A Pénztár sávos (az éves befizetés összegétől függően egyre kedvezőbb) tagdíjfelosztási rendszert működtet. Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékra kerül.

Tagdíj felosztás szabályok 2023. július 1-jétől:

Példa a sávos költség levonásra és az adójóváírásra, a különböző éves befizetések esetén:

Rugalmas

A tagdíj fizethető havi vagy negyedéves gyakorisággal, mértéke bármikor változtatható, és lehetőség van eseti befizetésre is. Alaptagdíj: 4000 Ft/hó, 48.000Ft/év

Folyamatos kapcsolattartás

Ügyfélportálunkon – előzetes regisztrációt követően – bármikor lekérdezheti befizetéseit, jóváírt hozamait és egyéni számlája egyenlegét. Igény szerint aktuális egyenlegéről havonta SMS értesítőt küldünk. Tájékozódáshoz telefonos ügyfélszolgálatunk is az Ön rendelkezésére áll.

Évente egyszer megküldjük Egyenlegértesítőjét.

Egészségpénztári rendszer

Az egészségügy régóta várt reformjának egyik előfutáraként kezdték meg működésüket az egészségpénztárak, amelyek feladata az egészség védelmét szolgáló, de a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott ellátások kiegészítése.

A pénztárban elszámolható egészségcélú kiadások – a pénztári tagságtól függetlenül – megtalálhatóak mindenki, így az Ön költségei között is. A pénztári tagsággal és tagdíj befizetésekkel igénybe vehető adókedvezmények ugyanakkor jelentősen csökkenthetik egész családja egészségügyi kiadásait.

Miért előnyös az egészség- és önsegélyező pénztári tagság?

Adókedvezmény vehető igénybe
Az Ön egyéni tagdíjbefizetéseire, eseti befizetéseire 20% személyi jövedelem adó-visszatérítés vehető igénybe, ezen kívül az igénybe vett prevenciós szolgáltatásokra illetve a legalább 24 hónapra lekötött tagdíjbefizetésekre további 10-10%-os SZJA kedvezményt érvényesíthet. Az adókedvezmény mértéke éves szinten maximum 150 000 Ft lehet, a visszaigényelt adókedvezmény pedig egészségszámláján 100%-ban jóváírásra kerül.

Kamatadó mentes
A Pénztár által elért hozamokat, amelyek az Ön egyéni számláján lévő megtakarítását gyarapítják, nem terheli kamatadó.

Hozzátartozók számára is elérhető
A Pénztár szolgáltatásait az Ön által megjelölt közeli hozzátartozói – házastárs, egyenes ágbeli rokon (nagyszülő, szülő, gyermek, unoka), testvér és élettárs – is igénybe vehetik.

Örökölhető
A pénztártag törvényes örököse, ill. a tag által megjelölt kedvezményezett a tag halála esetén (adó- és illetékmentesen) örökli a felhalmozott megtakarítást.

A tagdíjfizetést munkáltatója részben vagy egészben átvállalhatja.