Navigátor Egészségbiztosítás kategória bejegyzései

NAVIGÁTOR Egészségbiztosítás


NAVIGÁTOR szolgáltatáscsomag, havi 100 Ft-ért!

Pénztártagjaink közösségi szolgáltatás keretében a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés Feltételei szerint CT, MR vizsgálatot és egynapos sebészeti ellátásokat vehetnek igénybe, segítséget kapnak szakorvosi-, diagnosztikai vizsgálatok megszervezésében. 

Navigátor egészségügyi asszisztencia vonal: +36 1 465 3664


Miért előnyös Önnek a NAVIGÁTOR csomag?
Mind a munkahelyen, mind a magánéletben könnyebb helyt állni egészségesen!
Az egészség „biztosítása” megnyugtató életkörülményt teremt, ez a biztonság önmagában egészségmegőrző szereppel bír.
Nincs várólista, rövid időn belül megszervezésre kerülnek a szükséges szakorvosi-, diagnosztikai vizsgálatokat, gyorsabb a diagnózis, hamarabb kezdhető el a betegség gyógyítása, az idő pedig sok betegségnél nagyon fontos faktor a betegség leküzdésének szempontjából.
Nem kell felesleges időt és energiát áldoznia a megfelelő ellátás felkutatására, probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a betegszabadságon töltött idő és kevesebb jövedelemkiesés várható.

NAVIGÁTOR szolgáltatási csomag
A Navigátor Közösségi Alapot (továbbiakban: Navigátor Alap) 2019. augusztus 1. napjával hozza létre a Pénztár. A Navigátor Alaphoz csatlakozó és díjat fizető tagok a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás szerződés feltételei szerint magánellátásban az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

*A szolgáltatás kizárólag az ellátásszervezésre vonatkozik, a megszervezett vizsgálatok költségei a biztosítottat (tagot) terhelik.

A biztosítási csomag igénybevételének további feltételeit a Szerződéses Feltételek határozzák meg.
A biztosítási időszak augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig tart.

Csatlakozás az Alaphoz
A Pénztár a Navigátor Alaphoz automatikusan csatlakozottnak tekinti a létrehozás napján tagsági viszonnyal rendelkező Pénztártagjait, valamint az év közben belépő Pénztártagjait.

A szolgáltatás díja
A Navigátor Alap hozzájárulási díja – az egészségbiztosítás díjával megegyezően – havonta 100 Ft/fő, évente 1200 Ft/fő. A Pénztár a hozzájárulási díj folyamatos rendelkezésre állása, és ezzel a biztosítási fedezet folyamatos biztosítása érdekében mindenkor legalább 1 és legfeljebb 3 havi hozzájárulási díj összeget, azaz legalább 100 és legfeljebb 300 forintot zárol Pénztártag számláján.
A díj zárolása havonta történik minden hónap 20-án. A zárolás megtörténte az Ügyfélportálon ellenőrizhető, illetve ezzel egyidejűleg látható a státuszát is, azaz, hogy a Tag biztosítással védett vagy sem.
A Pénztártagot terheli annak felelőssége, hogy a Pénztár levonhassa a Pénztártag egyéni számlájáról a hozzájárulási díjat.
A Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés alapján a biztosítási díjat a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosítónak a Pénztár havonta előre, a következő hónap biztosítási fedezeteként fizeti meg. A havi biztosítási díjak fedezetét a Pénztár a közösségi szolgáltatásokhoz történő hozzájárulási díjként a Pénztártagok egyéni számlájának megterhelésével, és a Navigátor Alapba történő átcsoportosítással biztosítja, és a biztosítónak a Navigátor Alapból fizeti meg.

Kizárás
Az alapból az automatikus csatlakozást követően kizárásra kerülnek azon Pénztártagok, akik esetében az egyéni számlán nem végezhető el sikeresen legalább 1 havi hozzájárulási díj zárolása.
A közösségi alapból való kizárás esetén a Pénztártag a következő biztosítási évtől kerül ismételten csatlakoztatásra a Navigátor Alaphoz.
Amennyiben az év közben belépő Pénztártag számláján legkésőbb a belépés hónapját követő hónapban nem végezhető el a zárolás, akkor az új belépő Pénztártag a Navigátor Alapból kizárásra kerül.

Lemondás a szolgáltatásról
A Pénztártag a Navigátor Alapból kiléphet minden hónap 10. napjáig a Pénztárhoz beérkezett kifejezett lemondó nyilatkozatával, azzal, hogy a kilépés a következő hónap első napjától hatályos.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

•     e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy

•     postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre.  A közösségi alapból való kilépés miatt a kockázati körbe nem tartozó Pénztártag által megtett kifejezett nyilatkozattal a Pénztártag a következő biztosítási évtől (augusztus 1-jétől) csatlakozhat a Navigátor Alaphoz, azaz a kockázatviselés személyére való kiterjesztése igényelhető. Az igénylés alapján a Pénztár zárolja az egyéni számlán a hozzájárulási díjat, és a következő biztosítási évtől kezdődően megfizeti a biztosítási díjat a Biztosító részére, ezzel a kockázatviselés kiterjed a Pénztártagra. Sikertelen zárolás esetén a Pénztártag a Navigátor Alapból kizárásra kerül és a Biztosító kockázatviselése a vonatkozásában nem kezdődik meg.

Kockázatviselés, szolgáltatás igénybevétele
A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag vonatkozásában kizárólag akkor áll fenn, és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által a biztosítási időszak alatt kizárólag akkor vehető igénybe, ha a Pénztár az adott hónap a hozzájárulási díját az egyéni számla közösségi szolgáltatásra zárolt részéből előre levonta és a biztosítási díjat a Pénztár a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak előre megfizette.
Nem jogosultak az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételére azok az pénztártagok, akinek az egyéni számláján nem állt rendelkezésre akkora összeg, amely lehetővé tette volna a Navigátor alap javára történő hozzájárulási díj megfizetését. A Biztosító kockázatviselése a Pénztártag tekintetében megszűnik és a Biztosító szolgáltatása a Pénztártag által nem vehető igénybe – azaz a Navigátor alapból kizárásra kerül
– attól a hónaptól kezdődően, amely hónapra a Pénztártag vonatkozásában – a hozzájárulási díj terhelhetőségének hiányában – nem került megfizetésre a Biztosító részére a biztosítási díj.
A Navigátor Alapból kizárt Pénztártag a következő biztosítási évtől (augusztus hó 1. napjától) automatikusan csatlakoztatásra kerül a Navigátor Alaphoz, ha a pénztár a zárolást a biztosítási év kezdetét 60 nappal megelőzően el tudja végezni. Sikertelen zárolás esetén a Navigátor Alapból való kizárás fennmarad és a Biztosító kockázatviselése nem kezdődik meg.
Új belépő Pénztártagok esetén legkorábban a belépés hónapját követő hónap első napjától kezdődhet meg a kockázatviselés, ha a Pénztár az adott hónap hozzájárulási díját az egyéni számla közösségi szolgáltatásra zárolt részéből levonta és a biztosítási díjat a Pénztártagra vonatkozóan a Biztosítónak megfizette. Új belépők esetén a Pénztár a belépés hónapját követő hónapban is megvizsgálja a zárolás lehetőségét, és ha a zárolás elvégezhető, akkor a kockázatviselés legkésőbb a belépést követő második hónap első napjával megkezdődhet. A NAVIGÁTOR szolgáltatásainak igénybevétele
Igénybevétele: a hozzájárulási díj megfizetése esetén várakozási idő nélkül kerülhet sor.
Jogosultság elbírálása: Az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybe vételére való jogosultságot a biztosító – a Pénztárral egyeztetve – állapítja meg.