Gyakran ismételt kérdések

Főbb adatok

Hogyan tud belépni a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárba?

Miért szükséges azonosítanom magam?

Ha nem vagyok beazonosítva, nyújt-e a Pénztár nekem szolgáltatást?

Hogyan lehet másik Egészségpénztárból átlépni?

Hogyan tudja bejelenteni az általános (nem az azonosításhoz szükséges!) adataiban történt változást (pl. bankszámlaszám, levelezési cím)?

Hogyan tudja bejelenteni a személyes adatait érintő változást (pl. lakcímváltozás, új személyi igazolvány)?

Van-e belépési díj?

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Milyen gyakran kell fizetni a tagdíjat?

Mi a menete a csoportos beszedési megbízás beállításának?

Csoportos beszedési megbízás esetén mikor kerül levonásra a Pénztár által a havi tagdíj összege?

Hogyan lehet a munkáltatói tagdíjat befizetni?

Milyen esetekben jár az adókedvezmény?

Milyen költségek kerülnek levonásra egyenlegemből?

Mágnes csíkos kártyát szeretnék rendelni, hogyan tehetem meg?

Elvesztettem a mágneskártyámat. Mit tegyek?

Ha lejár a kártyám hogyan tudom meghosszabbítani?

Társkártyát szeretnék rendelni hogyan tehetem meg?

5000 Ft alatti számlám miért nem lett kifizetve?

Milyen címre kérjem a számlát szolgáltatás/termék esetén?

A számla elszámolásához szükséges a szerződéskötés?

Beküldhetem a készpénzfizetési számlám ha nagyobb összegről szól, mint amennyi fedezet van az egyéni számlámon?

Nem elszámolható terméket vásároltam. Mit tehetek ez esetben?

Hogyan működik az egyenleglekérdezés?

A munkáltatóm már nem fizet, mit kell tennem?

Meg akarom szüntetni az egészségpénztári tagságomat, mi a teendőm?

Sporteszközt szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez?

Szemüveget (hallókészüléket) szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez? (hozzátartozó esetén is)

Babaápolási termékek közül mi számolható el?

Hogyan tudok táppénz alatt kiesett jövedelmet elszámoltatni?

Elszámolhatom-e bejelentett hozzátartozóm kieső jövedelmét egészségpénztári számlámra?

Milyen szolgáltatást vehetek igénybe a Navigátor egészségbiztosítás által?

Mi a különbség a szolgáltatásra jogosult és a kedvezményezett között?

Hozzátartozó bejelentése szolgáltatásra jogosultnak

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Mit jelent az, hogy Önsegélyező Szolgáltatás?

A gyermekgondozási, gyermeknevelési támogatást férj és feleség egyaránt igénybe veheti?

Pontosan milyen időszakban kiállított számlák számolhatóak el a beiskolázási támogatásra?

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatására csak védendő fogyasztó jogosult? Ki minősül védendő fogyasztónak?

Szolgáltató vagyok és szerződést szeretnék kötni

Főbb adatok

Bankszámlaszám: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 921.
Fax: 06/1-452-35-70
E-mailegeszsegpenztar.hu@generali.com
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Honlapep.generalipenztar.hu

Hogyan tud belépni a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárba?

Amennyiben úgy döntött, hogy pénztárunkat választja, a belépéshez az alábbi lehetőségek közül választhat:
 Kinyomtatja és kitölti a belépési nyilatkozatot, melyet aláírva, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt elküld a pénztár levelezési címére: 
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6701 Szeged, Pf. 921.

 Elektronikus úton történő belépéshez kérjük, kattintson ide.
Tanácsadó munkatársunkkal történő kapcsolatfelvételhez kérjük, kattintson ide.

Amennyiben segítségre van szüksége kérjük, keresse nyitvatartási időben a pénztár Telefonos ügyfélszolgálatát: +36 (1) 452 5444
Az Egészségpénztári tagdíjat átutalással,  csoportos beszedési megbízással vagy munkáltatóján keresztül is fizetheti.
Pénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)

Miért szükséges azonosítanom magam?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok és szolgáltatásra jogosult személyek átvilágítását, beazonosítását elvégezze.

2020. január 10-étől hatályos módosítás szerint egyszerűsített átvilágítás esetén szükséges a postai úton megküldendő:

kézzel aláírt adatközlő nyilatkozatban a tényleges tulajdonosi és a kiemelt közszereplői nyilatkozat megtétele,
kötelező melléklet a személyazonosító mindkettő, valamint a lakcímigazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata.

A beazonosítási kötelezettség elsődlegesen a tagsági jogviszony keletkezéséhez kapcsolódik, ugyanakkor egyes esetekben, főként kifizetéskor, szolgáltatás igénybevételekor, valamint kockázatérzékenységi alapon az ügyfél azonosító adataiban bekövetkezett változás esetén a már azonosított pénztártag esetében is újra szükséges lehet az átvilágítási intézkedések elvégzése.

Ha nem vagyok beazonosítva, nyújt-e a Pénztár nekem szolgáltatást?

Adategyeztetés hiányában – a Pénztár köteles a szolgáltatás nyújtását megtagadni, és – amennyiben aktív egészségkártyával rendelkezik – a kártyát zárolni.

Hogyan lehet másik Egészségpénztárból átlépni?

A belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni átlépési szándékát és megadni az átadó pénztár nevét. Pénztárunk ez alapján megkeresi az átadó Pénztárat (befogadó nyilatkozatot küldünk) és intézkedik számlaegyenlegének átutalásáról.
Az átlépését minden esetben jeleznie kell a másik Pénztár részére is!

Hogyan tudja bejelenteni az általános (nem az átvilágításhoz/ azonosításhoz szükséges!) adataiban történt változást (pl. bankszámlaszám, levelezési cím)?

Az adataiban történt változást Adatmódosító nyilatkozat kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk felé. A nyilatkozatot kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy
postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre.

Hogyan tudja bejelenteni az átvilágításhoz/azonosításhoz szükséges személyes adatait érintő változást (pl. lakcímváltozás, új személyi igazolvány)?

Személyes adataiban történő változást az Adatközlő egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához nyomtatványunk kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk felé. A dokumentumok eljuttathatók az alábbi módokon:

  • a szerződésen megadott elektronikus levelezési címéről az egeszsegpenztar.hu@generali.com email címre küldje meg – pdf formátumban – az adatközlő nyilatkozatot kitöltve, valamint a személyazonosító igazolványa mindkét oldalát és a lakcímkártyája lakhelyet tartalmazó oldalát tartalmazó dokumentummásolatokat ügyfélkapus azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel, AVDH aláírással
  • postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921. címre vagy
  • személyesen adja le bármelyik Generali ügyfélszolgálaton, ahol lefénymásolják az okmányait.

Van-e belépési díj?

Igen. A belépési díj 4000 Ft, amelyet befizethet az első tagdíjas csekken, vagy az első egyéni/munkáltatói tagdíjból levonásra kerül. (A belépési díj nem kerül levonásra az áthozott vagyonból és a munkáltató által fizetett támogatásból, ezt külön kell megfizetni.)

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

A minimális havi tagdíj mértéke 4000 Ft, amelyet fizethet havi vagy negyedéves rendszerességgel.

A Pénztártag a belépéskor vállalt tagdíjat bármikor módosíthatja, illetve a tagdíjon felül eseti befizetést is teljesíthet.

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Banki átutalás
A tagdíjat a banknak adott állandó megbízással átutalhatja lakossági bankszámlájáról. A közleményben kérjük tüntesse fel nevét és tagsági azonosítóját.

Csoportos beszedési megbízás (Inkasszó)
Pénztárunk kezdeményezi a tagdíjak beszedését az Ön számlavezető bankjánál.

Bankkártyával

A tagdíj fizetés az Ügyfélportálon (https://eportal.generalipenztar.hu) a tagi fiókba történő belépést követően bankkártyával is teljesíthető.

Munkáltatói átutalás
Foglalkoztatójánál igényelheti, hogy a béréből levonva munkáltatója utalja át Pénztárunknak az Ön tagdíját. Ha a tagdíjfizetésnek ezt a módját választja, mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól!
Kafetéria rendszeren keresztül is utalhat hozzájárulást egyéni számlájára.
Amennyiben munkáltatója részben vagy egészben átvállalja a tagdíjfizetést, munkáltatói szerződés megkötése szükséges Pénztárunkkal.

Milyen gyakran kell fizetni a tagdíjat?

A tagdíjfizetés havi vagy negyedéves rendszerességgel teljesíthető, a tagdíj legkésőbb a tárgyidőszak utolsó napjáig fizetendő meg.

Amennyiben a pénztártag negyedévente nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, azaz nem fizeti meg legalább a havi egységes tagdíj háromszorosának (12.000Ft) megfelelő összeget, a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgynegyedévi és az egyéni számláról ki nem fizetett összegével – csökkenteni és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Mi a menete a csoportos beszedési megbízás beállításának?

Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja a tagdíj befizetéseit teljesíteni, Pénztárunk felhatalmazó nyilatkozatát szükséges kitölteni, és számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója, vagy pénztárunk (6701 Szeged Pf. 921) részre visszaküldeni.

Gyorsabb ügyintézés érdekében van lehetősége internetbankon keresztül beállítani a felhatalmazást, ebben az esetben a Tagdíj összegének megadásához az adatmódosító nyilatkozatunkat legyen kedves eljuttatni részünkre:

• postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre vagy,
• e-mailben az egeszsegpenztar.hu@generali.com e-mail címre.

Beállításhoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Kedvezményezett azonosítója: A18177796

Kedvezményezett bankszámla száma: 10918001-00000097-08110006

Csoportos beszedési megbízás esetén mikor kerül levonásra a Pénztár által a havi tagdíj összege?

Pénztárunk minden hónap első munkanapján indítja a tagdíjak beszedését, sikertelen levonás esetén pedig a hónap közepén pótinkasszót indít.

Hogyan lehet a munkáltatói tagdíjat befizetni?

A tagdíj-befizetéseket az adott hónapot követő hónap 15. napjáig az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000097-08110006 számú számlára kell befizetni. A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni, hogy az utalás melyik hónapra vonatkozik.

A tagdíjak utalásával egy időben kell eljuttatni a Pénztár levelezési vagy epbevallas.hu@generali.com e-mail címére a tagdíjfeladási listát is, amely alapján a munkáltató befizetéséből a munkavállalók számláira könyveljük az őket megillető összeget.

Milyen esetekben jár az adókedvezmény?

Az adó-visszatérítés azt jelenti, hogy az egészségpénztári számlájára befizetett megtakarításának 20%-át visszaigényelheti személyi jövedelemadójából az adóbevallás során (évente akár 150 000 Ft-ot).
A visszaigényelt összeget egészségpénztári számlájára utalja vissza a NAV a bevallás benyújtását követő 30 napon belül, amit újabb egészségügyi vagy önsegélyező kiadásra fordíthat.

Milyen költségek kerülnek levonásra egyenlegemből?

Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékba kerül. A tagdíjak sávos (az éves befizetés összegétől függően egyre kedvezőbb) rendszerben kerülnek felosztásra a tartalékok között. A mágneskártya 3 éves díja 2600 Ft, mely a kibocsátáskor kerül levonásra egyenlegéből. A kártya használata a Pénztárba belépő új tagok részére az első három évben díjmentes. A Navigátor Alap hozzájárulási díja – az egészségbiztosítás díjával megegyezően – havonta 100 Ft/fő, évente 1200 Ft/fő.

Befizetések tartalékok közötti megosztása 2023. június 30-ig:

Befizetések tartalékok közötti felosztása 2023. július 1-jétől:

Példa a sávos levonásra 2023. július 1-jétől, különböző éves befizetések esetén:

Mágnes csíkos kártyát szeretnék rendelni, hogyan tehetem meg?

Kártyát a Kártyamegrendelő nyomtatvány kitöltésével tud igényelni. A nyomtatvány kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy
postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre.

 Elvesztettem a mágneskártyámat. Mit tegyek?

Kérjük hívja a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatát a +36 (1) 452 5444-es telefonszámon ahol azonnal letiltják kártyáját. A letiltott kártya újra nem aktiválható. A pótkártya díja 2600 Ft, ami egyenlegéből kerül levonásra. Az érvényességi idő a kártya kibocsátásától számított 3 év.

Ha lejár a kártyám hogyan tudom meghosszabbítani?

A kártya érvényessége 3 év, ennek lejártakor a Pénztár a kártyát – a kártyadíj levonását követően – automatikusan megküldi, amennyiben

a számláján rendelkezésre áll a cseréhez szükséges összeg
a kártyahasználat letiltásáról Ön írásban nem rendelkezett
adategyeztetés megtörtént

Amennyiben a terhelés időpontjában a kártyacseréhez szükséges összeg (2600 Ft/3 év) nem áll rendelkezésre számláján, a Pénztár még további két alkalommal kísérli meg a kártyadíjzárolását, háromszori sikertelen zárolás esetén a Pénztár nem intézkedik a cserekártya megküldéséről miközben a jelenlegi kártya az érvényesség lejáratával inaktívvá válik.

Társkártyát szeretnék rendelni hogyan tehetem meg?

Társkártyát a Szolgáltatásra jogosult bejelentése/Társkártya megrendelő nyomtatvány kitöltésével tud igényelni. A nyomtatványt kitöltve, aláírva elküldheti a Pénztár részére:

e-mail üzenetben az egeszsegpenztar.hu@generali.com címre vagy
postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921 címre.

A társkártya díja 1300 Ft/3 év.

5000 Ft alatti számlám miért nem lett kifizetve?

A minimum kifizethető összeg mértéke 5000 Ft. Amennyiben a már beküldött számlája mellé, a jövőben további készpénzfizetési számla érkezik – amellyel együtt a már feldolgozott számla összege eléri a minimum 5000 Ft-ot – kifizetésre kerül a korábbi számla is.

Milyen címre kérjem a számlát szolgáltatás/termék esetén?

Szolgáltatások igénybevétele és Gluténmentes élelmiszerek vásárlása esetén a számlát a pénztár nevére és címére kell kiállítani (Kérjük, tüntesse fel nevét és tagsági azonosítóját is!)

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adószám: 18177796-2-42

Termékvásárlás esetén az Ön vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kell kiállítani a számlát, tagsági azonosító feltüntetésével.

A számla elszámolásához szükséges a szerződéskötés?

Termékvásárláshoz nincs szükség szerződéskötésre, azonban szolgáltatás elszámolása esetén a Szolgáltatónak rendelkeznie kell szerződéssel Pénztárunk felé.

Beküldhetem a készpénzfizetési számlám ha nagyobb összegről szól, mint amennyi fedezet van az egyéni számlámon?

Amennyiben a számla értéke nagyobb, mint az egyenlegén lévő összeg, részkifizetésre van lehetőség.
Ez abban az esetben lehetséges, ha jelenleg minimum 5000 Ft rendelkezésre áll a számláján. Ekkor első részletként elutaljuk azt az összeget, ami egyenlegén található.
Második részletet akkor indítunk, ha egyenlege ismét eléri az 5000 Ft-ot.
Harmadik részletet abban az esetben utal a rendszer, ha a teljes – maradék – összeg összegyűlik egyéni számláján.

Nem elszámolható terméket vásároltam. Mit tehetek ez esetben?

A jogosulatlan vásárlás összegét visszafizetheti egyéni számlájára. Ez esetben elkerülhető az adózás. A Pénztár bankszámlaszáma: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)
A közlemény rovatba legyen szíves a nevét, a tagsági azonosítóját, és a ,,jogosulatlan kifizetés” megjelölést feltüntetni.
Amennyiben az összeg nem kerül visszafizetésre az adott tárgyévben, adókötelessé válik és SZJA valamint SZOCHO terheli (2018-ban történt vásárlás esetén SZJA és EHO). Erről a vásárlást követő év januárjában küldünk adóigazolást.

Hogyan működik az egyenleglekérdezés?

Egyenlegét a https://eportal.generalipenztar.hu/ oldalon tudja nyomon követni.
Egyenlege eléréshez regisztrációra van szükség. Itt kell megadnia személyes adatait, hogy a rendszer azonosítani tudja (ez egyszeri alakalommal szükséges), majd bejelentkezhet a felületre.

Tagi számlájának egyenlege regisztrációt követően mobil applikáción keresztül is elérhető okostelefonon. Az applikáció ingyenesen letölthető android és IOS rendszerű készülékre is.

A munkáltatóm már nem fizet, mit kell tennem?

Amennyiben munkáltatójától nem érkezik befizetés a továbbiakban, két lehetősége van:
1. Megtartja egészségpénztári tagságát és egyénileg fizet tovább. A minimális havi tagdíjunk 4000 Ft. Az éves egyéni befizetés után 20% adókedvezmény vehető igénybe.
Ebben az esetben a változást adatmódosító nyilatkozatunkon tudja bejelenteni.
2. Megszünteti tagságát. Ebben az esetben egyenlegéből levonásra kerül 4000 Ft kilépési díj, a fennmaradó összeg egyéb jövedelemnek minősül és adókötelessé válik (SZJA és SZOCHO terheli. Az SZJA-t levonja Pénztárunk, a SZOCHO-t pedig Önnek kell befizetnie a NAV felé.)

Meg akarom szüntetni az egészségpénztári tagságomat, mi a teendőm?

4,5 M Ft alatti kifizetés esetén a Tagviszony-módosító nyilatkozat (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére) nyomtatványt szíveskedjen eljuttatni részünkre, személyi igazolványának mindkét, lakcímkártyájának a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolatával együtt az alábbi módok valamelyikén:

  • a szerződésen megadott elektronikus levelezési címéről az egeszsegpenztar.hu@generali.com email címre küldje meg – pdf formátumban – az adatközlő nyilatkozatot kitöltve, valamint a személyazonosító igazolványa mindkét oldalát és a lakcímkártyája lakhelyet tartalmazó oldalát tartalmazó dokumentummásolatokat ügyfélkapus azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel, AVDH aláírással
  • postai úton a 6701 Szeged, Pf. 921. címre vagy
  • személyesen adja le bármelyik Generali ügyfélszolgálaton, ahol lefénymásolják az okmányait.

4,5 M Ft feletti kifizetés esetén a Tagviszony-módosító nyilatkozat (4,5 m Ft feletti kifizetés igénylésére) nyomtatvánnyal, illetve annak mellékleteivel kérjük fáradjon be ügyfélszolgálatunkra, vagy bármelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és azonosítás céljából kérjük hozza magával és mutassa be érvényes személyes okmányait.

Sporteszközt szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez?

A sporteszköz elszámolható egészségpénztári számla terhére, de csak adókötelesen, ami azt jelenti, hogy az összeget 15% SZJA terheli. Erről az igazolást következő év januárjában küldi ki Pénztárunk. A számla mellé legyen szíves csatolni az Életmódjavító szolgáltatások igénybevétele nyomtatványt. Az összeg csak ebben az esetben kerül kifizetésre.

Szemüveget (hallókészüléket) szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez? (hozzátartozó esetén is)

Szemüvegszámlájának elszámolásához szükséges egy orvosi javaslat vagy a vizsgálati lap csatolása a számla mellé. Amennyiben ez nem érkezik meg, az összeg nem kerül kifizetésre, illetve kártyás vásárlás esetén adókötelessé válik.
Hozzátartozó részére készült szemüveg vásárlásakor a számlán mindenképp legyen feltüntetve a hozzátartozó neve is. Ebben az esetben a hozzátartozó nevére szóló orvosi igazolást kell csatolni a számla mellé.

Babaápolási termékek közül mi számolható el?

Babaápolási termékek közül elszámolható az összes babakozmetikum (babanapozóból csak az 50-es faktorú), pelenka (textil is), cumisüvegből az etető cumi, mellszívó, orrszívó-porszívó, lázmérő, minden, amire az anyukának is szüksége lehet (egészségügyi betét, stb.) Javasoljuk, hogy mindenről kérjen számlát, küldje el Pénztárunk levelezési címére – ami nem elszámolható, azt ügyvitelünk nem rögzíti. Így biztosan nem marad ki semmi, amire szüksége lehet.

Hogyan tudok táppénz alatt kiesett jövedelmet elszámoltatni?

A táppénz kiegészítés elszámolható összege 100%. Amennyiben Ön táppénzes keresőképtelen állományban volt és kieső jövedelme keletkezett, a munkáltatója által leigazolt összeg (a kereset és folyósított táppénz összegének különbözete) 100%-át elszámolhatja egészség- és önsegélyező pénztárunkon keresztül. Kifizetéséhez a Kieső jövedelem igazolása nyomtatvány szükséges.

Elszámolhatom-e bejelentett hozzátartozóm kieső jövedelmét egészségpénztári számlámra?

Kieső jövedelem pótlása kizárólag a Pénztártag keresőképtelensége esetén igényelhető az egyéni számla terhére.

Milyen szolgáltatást vehetek igénybe a Navigátor egészségbiztosítás által?

Pénztártagjaink közösségi szolgáltatás keretében a Generali Navigátor Csoportos Egészségbiztosítás Szerződés Feltételei szerint CT, MR vizsgálatot és egynapos sebészeti ellátásokat vehetnek igénybe, segítséget kapnak szakorvosi-, diagnosztikai vizsgálatok megszervezésében.

Bővebb tájékoztatást az alábbi linkre kattintva talál:

Mi a különbség a szolgáltatásra jogosult és a kedvezményezett között?

A szolgáltatásra jogosultak a Pénztár által nyilvántartott közeli hozzátartozók, akik igénybe vehetik a pénztár egyes szolgáltatásait. A Pénztártag halála esetén az egyenlegét a haláleseti kedvezményezett(ek), illetve annak hiányában a törvényes örökös kapja meg.

Hozzátartozó bejelentése szolgáltatásra jogosultnak

Közeli hozzátartozóját be tudja jelenteni szolgáltatásra jogosultnak. Ebben az esetben családtagjai is jogosultak az egyéni számláján felhalmozott összeg felhasználására.
A legegyszerűbb módja a bejelentésnek, ha az Ügyfélportálunkon rögzíti közeli hozzátartozóit az „Adataim” menüpont alatt – regisztrációt követően érhető el ez a funkció.
A bejelentést megteheti még a Szolgáltatásra jogosult bejelentése/Társkártya megrendelő nyomtatvány kitöltésével is.

Kedvezményezettet szeretnék megjelölni

Kedvezményezett jelölés esetén a Kedvezményezett jelölő nyilatkozat kitöltése szükséges. A korábban megadott adatok bármikor módosíthatóak. Új nyilatkozat kitöltésével az előző adatok törlődnek.

Mit jelent az, hogy Önsegélyező Szolgáltatás?

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások bizonyos élethelyzetekben nyújtanak kiemelt segítséget, mint például a gyermek születése, gondozása, nevelése, beiskolázása, felsőoktatása, vagy lakáscélú jelzáloghitel törlesztése, idősgondozás, temetés költség támogatása.

Önsegélyező pénztári szolgáltatásainkról bővebben:

https://ep.generalipenztar.hu/penztartagjainknak/onsegelyezo-penztari-szolgaltatasok/

A gyermekgondozási, gyermeknevelési támogatást férj és feleség egyaránt igénybe veheti?

Egy igazolás alapján csak egyszer lehet igényelni a szolgáltatást, tehát ugyanazon gyermek kapcsán az a szülő igényelheti, aki részére az ellátás folyósítása történik. Ő lehet a tag vagy a tag szolgáltatásra jogosultja is. (2023. május 1-jétől csak a Pénztártag igényelheti)

Pontosan milyen időszakban kiállított számlák számolhatóak el a beiskolázási támogatásra?

A tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül az igénylő nevére kiállított és teljesített számla számolható el.

A Pénztár 120 napnál régebbi keltezéssel ellátott számlát nem fogad el!

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatására csak védendő fogyasztó jogosult? Ki minősül védendő fogyasztónak?

Védendő fogyasztó: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény által védendő fogyasztónak minősülő Pénztártag.

Szolgáltató vagyok és szerződést szeretnék kötni

Szolgáltatóként az alábbi lehetőséges közül választhat:
1) Generali Egészségkártyát elfogadó szolgáltatók
Egészségkártya használata esetén a pénztártagoknak nem kell a vásárlás helyén készpénzben fizetni a szolgáltatásokért. A kártya lehúzásával ellenőrzésre kerül fedezetük és a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről pénztárunk gondoskodik.

Amennyiben ez a szolgáltatás felkeltette érdeklődését kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel válaszolunk kérdéseire.
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Telefonszám: +36 (1) 452 5444

Szolgáltatói és kártyaelfogadói szerződés

2) Átutalásra és készpénzfizetésre szóló szerződés
Ezen szolgáltatók esetében a termékek és szolgáltatások ellenértékét pénztárunk utalja át az Ön részére, vagyis a pénztártagok egyéni számlájukról fedezik a költségeket, ez által nem szükséges a helyszínen fizetni.

Az elszámolás menete:
Ön a pénztártag által bemutatott ügyfélkártya alapján azonosítja az ügyfelet, felveszi a kapcsolatot pénztárunkkal, és a termék vagy szolgáltatás ellenértékét zároltatja a tag egyéni számláján. A zárolást követően az Ön által kiállított számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül kiegyenlítjük.

3) Készpénzfizetésre szóló szerződés
Ezen szolgáltatók esetében a pénztártagoknak a szolgáltatást vagy terméket a helyszínen kell kifizetni és a megfelelően kitöltött számlát pénztárunknak eljuttatni, amelyet pénztárunk a tag számára egyenlít ki.

Számlák kiállítása:
Szolgáltatás igénybevétele esetén egészségpénztárunk nevére és címére (Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) kell kiállítani a számlát, feltüntetve a pénztártag nevét és tagsági azonosítóját. Termékvásárlás alkalmával a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kell kiállítani a számlát.

A szolgáltatói szerződést legyen szíves visszaküldeni 2 példányban Pénztárunk levelezési címére:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6701 Szeged, Pf. 921.
A szerződés mellé szükséges a szakmai felelősségbiztosítás fénymásolata.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6701 Szeged, Pf. 921. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Panaszkezelés

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu
www.generali.com Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu

Hasznos linkek

Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf Az adathalászat veszélyei Az adathalászat veszélyei
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!