Gyakran ismételt kérdések

ho

Főbb adatok

Hogyan tud belépni a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárba?

Hogyan lehet másik Egészségpénztárból átlépni?

Hogyan tudja bejelenteni az adataiban történt változást?

Van-e belépési díj?

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Hogyan lehet a munkáltatói tagdíjat befizetni?

Milyen költségek kerülnek levonásra egyenlegemből?

Mágnes csíkos kártyát szeretnék rendelni, hogyan tehetem meg?

Elvesztettem a mágneskártyámat. Mit tegyek?

5 000 Ft alatti számlám miért nem lett kifizetve?

Milyen címre kérjem a számlát szolgáltatás/termék esetén?

A számla elszámolásához szükséges a szerződéskötés?

Beküldhetem a készpénzfizetési számlám ha nagyobb összegről szól, mint amennyi fedezet van az egyéni számlámon?

Adóköteles terméket vásároltam. Mit tehetek ez esetben?

Hogyan működik az egyenleglekérdezés?

A munkáltatóm már nem fizet, mit kell tennem?

Meg akarom szüntetni az egészségpénztári tagságomat, mi a teendőm?

Sporteszközt szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez?

Szemüveget (hallókészüléket) szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez? (hozzátartozó esetén is)

Babaápolási termékek közül mi számolható el?

Hogyan tudok táppénz alatt kiesett jövedelmet elszámoltatni?

Hozzátartozó bejelentése szolgáltatásra jogosultnak

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Szolgáltató vagyok és szerződést szeretnék kötni

Főbb adatok

Bankszámlaszám: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)
Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf.: 109.
Fax: 06/1-452-35-70
E-mailegeszsegpenztar.hu@generali.com
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Honlapep.generalipenztar.hu

Hogyan tud belépni a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárba?

Amennyiben úgy döntött, hogy pénztárunkat választja, a belépéshez az alábbi lehetőségek közül választhat:

 Kinyomtatja és kitölti a belépési nyilatkozatot, melyet aláírva elküld a pénztár levelezési címére:

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6713 Szeged, Pf. 109.

 Elektronikus úton történő belépéshez kérjük, kattintson ide.

 Tanácsadó munkatársunkkal történő kapcsolatfelvételhez kérjük, kattintson ide.

Amennyiben segítségre van szüksége kérjük, keresse nyitvatartási időben a pénztár Telefonos ügyfélszolgálatát: +36 (1) 452 5444

Az Egészségpénztári tagdíjat átutalással,  csoportos beszedési megbízással vagy munkáltatóján keresztül is fizetheti.
Pénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)

Hogyan lehet másik Egészségpénztárból átlépni?

A belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni átlépési szándékát és megadni az átadó pénztár nevét. Pénztárunk ez alapján megkeresi az átadó Pénztárat (befogadó nyilatkozatot küldünk) és intézkedik számlaegyenlegének átutalásáról.
Az átlépését minden esetben jeleznie kell a másik Pénztár részére is!

Hogyan tudja bejelenteni az adataiban
történt változást?

Az adataiban történt változást az adatmódosító nyilatkozat kitöltésével tudja jelezni Pénztárunk felé. Amennyiben névváltozást kíván bejelenteni, a nyilatkozat mellé legyen szíves csatolni személyi igazolványának másolatát.

Van-e belépési díj?

Igen. A belépési díj 4000 Ft, amelyet befizethet az első tagdíjas csekken, vagy az első egyéni/munkáltatói tagdíjból levonásra kerül. (A belépési díj nem kerül levonásra az áthozott vagyonból és a munkáltató által fizetett támogatásból, ezt külön kell megfizetni.)

Mennyi a havi tagdíj mértéke?

A minimális havi tagdíj mértéke 3000 Ft amelyet fizethet havi, negyedéves, féléves és éves rendszerességgel. A Pénztártag a belépéskor vállalt tagdíjat bármikor módosíthatja, illetve a tagdíjon felül eseti befizetést is teljesíthet.

Hogyan lehet a tagdíjat befizetni?

Banki átutalás
A tagdíjat a banknak adott állandó megbízással átutalhatja lakossági bankszámlájáról. A közleményben kérjük tüntesse fel nevét és tagsági azonosítóját.

Csoportos beszedési megbízás (Inkasszó)
Pénztárunk kezdeményezi a tagdíjak beszedését az Ön számlavezető bankjánál. Ehhez kérjük töltse ki Csoportos beszedési megbízás nyomtatványunkat, és aláírás után juttassa el levelezési címünkre.

Munkáltatói átutalás
Foglalkoztatójánál igényelheti, hogy a béréből levonva munkáltatója utalja át Pénztárunknak az Ön tagdíját. Ha a tagdíjfizetésnek ezt a módját választja, mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól!
Kafetéria rendszeren keresztül is utalhat hozzájárulást egyéni számlájára.
Amennyiben munkáltatója részben vagy egészben átvállalja a tagdíjfizetést, munkáltatói szerződés megkötése szükséges Pénztárunkkal.

Hogyan lehet a munkáltatói tagdíjat befizetni?

A tagdíj-befizetéseket az adott hónapot követő hónap 15. napjáig az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000097-08110006 számú számlára kell befizetni. A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni, hogy az utalás melyik hónapra vonatkozik.

A tagdíjak utalásával egy időben kell eljuttatni a Pénztár levelezési vagy epbevallas.hu@generali.com e-mail címére a tagdíjfeladási listát is, amely alapján a munkáltató befizetéséből a munkavállalók számláira könyveljük az őket megillető összeget.

Milyen költségek kerülnek levonásra egyenlegemből?

Belépéskor 4000 Ft a működési tartalékba kerül. A tagdíjak sávos (az éves befizetés összegétől függően egyre kedvezőbb) rendszerben kerülnek felosztásra a tartalékok között. A mágneskártya 3 éves díja 2600 Ft, mely a kibocsátáskor kerül levonásra egyenlegéből. A kártya használata a Pénztárba belépő új tagok részére az első három évben díjmentes.

Befizetések tartalékok közötti megosztása:

Példa a sávos levonásra, különböző éves befizetések esetén:

PeldaSavozasra

Mágnes csíkos kártyát szeretnék rendelni, hogyan tehetem meg?

Kártyát a Kártyamegrendelő nyomtatvány kitöltésével tud igényelni. A nyomtatványt kérjük juttassa el Pénztárunk levelezési címére:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6713 Szeged, Pf. 109.

Elvesztettem a mágneskártyámat. Mit tegyek?

Kérjük hívja a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatát a +36 (1) 452 5444-es telefonszámon ahol azonnal letiltják kártyáját. A letiltott kártya újra nem aktiválható. Pótkártya megrendeléséhez a Kártyamegrendelő nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatványt kérjük juttassa el Pénztárunk levelezési címére:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6713 Szeged, Pf. 109.

A pótkártya díja 2600 Ft, ami egyenlegéből kerül levonásra. Az érvényességi idő a kártya kibocsátásától számított 3 év.

5000 Ft alatti számlám miért nem lett kifizetve?

A minimum kifizethető összeg mértéke 2010. október 1-jével 2000 Ft-ról 5000 Ft-ra változott. Amennyiben a már beküldött számlája mellé, a jövőben további készpénzfizetési számla érkezik – amellyel együtt a már feldolgozott számla összege eléri a minimum 5000 Ft-ot – kifizetésre kerül a korábbi számla is.

Milyen címre kérjem a számlát szolgáltatás/termék esetén?

Szolgáltatások igénybevétele és Gluténmentes élelmiszerek vásárlása esetén a számlát a pénztár nevére és címére kell kiállítani (Kérjük, tüntesse fel nevét és tagsági azonosítóját is!)
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Termékvásárlás esetén az Ön vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kell kiállítani a számlát, tagsági azonosító feltüntetésével.

A számla elszámolásához szükséges a szerződéskötés?

Termékvásárláshoz nincs szükség szerződéskötésre, azonban szolgáltatás elszámolása esetén a Szolgáltatónak rendelkeznie kell szerződéssel Pénztárunk felé.

Beküldhetem a készpénzfizetési számlám ha nagyobb összegről szól, mint amennyi fedezet van az egyéni számlámon?

Amennyiben a számla értéke nagyobb, mint az egyenlegén lévő összeg, részkifizetésre van lehetőség.
Ez abban az esetben lehetséges, ha jelenleg minimum 5000 Ft rendelkezésre áll a számláján. Ekkor első részletként elutaljuk azt az összeget, ami egyenlegén található.
Második részletet akkor indítunk, ha egyenlege ismét eléri az 5000 Ft-ot.
Harmadik részletet abban az esetben utal a rendszer, ha a teljes – maradék – összeg összegyűlik egyéni számláján.

Nem elszámolható terméket vásároltam. Mit tehetek ez esetben?

A jogosulatlan vásárlás összegét visszafizetheti egyéni számlájára. Ez esetben elkerülhető az adózás. A Pénztár bankszámlaszáma: 10918001-00000097-08110006 (UniCredit Bank)
A közlemény rovatba legyen szíves a nevét, a tagsági azonosítóját, és a ,,jogosulatlan kifizetés” megjelölést feltüntetni.
Amennyiben az összeg nem kerül visszafizetésre az adott tárgyévben, adókötelessé válik és SZJA valamint SZOCHO terheli (2018-ban történt vásárlás esetén SZJA és EHO). Erről a vásárlást követő év januárjában küldünk adóigazolást.

Hogyan működik az egyenleglekérdezés?

Egyenlegét a https://eportal.generalipenztar.hu/ oldalon tudja nyomon követni.
Egyenlege eléréshez regisztrációra van szükség. Itt kell megadnia személyes adatait, hogy a rendszer azonosítani tudja (ez egyszeri alakalommal szükséges), majd bejelentkezhet a felületre.

A munkáltatóm már nem fizet, mit kell tennem?

Amennyiben munkáltatójától nem érkezik befizetés a továbbiakban, két lehetősége van:
1. Megtartja egészségpénztári tagságát, és egyénileg fizet tovább. A minimális havi tagdíjunk 3000 Ft. Az éves egyéni befizetés után 20% adókedvezmény vehető igénybe.
Ebben az esetben a változást adatmódosító nyilatkozatunkon tudja bejelenteni.
2. Megszünteti tagságát. Ebben az esetben egyenlegéből levonásra kerül 4 000 Ft kilépési díj, a fennmaradó összeg egyéb jövedelemnek minősül és adókötelessé válik (SZJA és SZOCHO terheli. Az SZJA-t levonja Pénztárunk, a SZOCHO-t pedig Önnek kell befizetnie a NAV felé.)
Ebben az esetben Tagviszony-módosító nyilatkozat kitöltése szükséges.

Meg akarom szüntetni az egészségpénztári tagságomat, mi a teendőm?

Megszüntetés esetén a Tagviszony-módosító nyilatkozat nyomtatvány kitöltése szükséges.
A nyomtatványt kérjük juttassa el Pénztárunk levelezési címére:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 6713 Szeged, Pf. 109.
(A Felhatalmazó nyilatkozattal és Azonosító adatlappal legyen szíves befáradni valamelyik lakóhelyéhez közel eső Generali kirendeltségre, és beazonosítás céljából kérjük mutassa be személyes okmányait.)
Egyenlegéből levonásra kerül 4000 Ft kilépési díj, a fennmaradó összeg egyéb jövedelemnek minősül és adókötelessé válik (SZJA és SZOCHO terheli. A SZJA-t levonja Pénztárunk, a SZOCHO-t pedig Önnek kell befizetnie a NAV felé.)

Sporteszközt szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez?

A sporteszköz elszámolható egészségpénztári számla terhére, de csak adókötelesen, ami azt jelenti, hogy az összeget 15% SZJA terheli. Erről az igazolást következő év januárjában küldi ki Pénztárunk. A számla mellé legyen szíves csatolni az Életmódjavító szolgáltatások igénybevétele nyomtatványt. Az összeg csak ebben az esetben kerül kifizetésre.

Szemüveget (hallókészüléket) szeretnék vásárolni, mi szükséges ehhez? (hozzátartozó esetén is)

Szemüvegszámlájának elszámolásához szükséges egy orvosi javaslat vagy a vizsgálati lap csatolása a számla mellé. Amennyiben ez nem érkezik meg, az összeg nem kerül kifizetésre, illetve kártyás vásárlás esetén adókötelessé válik.
Hozzátartozó részére készült szemüveg vásárlásakor a számlán mindenképp legyen feltüntetve a hozzátartozó neve is. Ebben az esetben a hozzátartozó nevére szóló orvosi igazolást kell csatolni a számla mellé.

Babaápolási termékek közül mi számolható el?

Babaápolási termékek közül elszámolható az összes babakozmetikum (babanapozóból csak az 50-es faktorú), pelenka (textil is), cumisüvegből az etető cumi, mellszívó, orrszívó-porszívó, lázmérő, minden, amire az anyukának is szüksége lehet (egészségügyi betét, stb.) Javasoljuk, hogy mindenről kérjen számlát, küldje el Pénztárunk levelezési címére – ami nem elszámolható, azt ügyvitelünk nem rögzíti. Így biztosan nem marad ki semmi, amire szüksége lehet.

Hogyan tudok táppénz alatt kiesett jövedelmet elszámoltatni?

A táppénz kiegészítés elszámolható összege 100%. Amennyiben Ön táppénzes keresőképtelen állományban volt és kieső jövedelme keletkezett, a munkáltatója által leigazolt összeg (a kereset és folyósított táppénz összegének különbözete) 100%-át elszámolhatja egészség- és önsegélyező pénztárunkon keresztül. Kifizetéséhez a Kieső jövedelem igazolása nyomtatvány szükséges.

Hozzátartozó bejelentése szolgáltatásra jogosultnak

Közeli hozzátartozóját be tudja jelenteni szolgáltatásra jogosultnak. Ebben az esetben családtagjai is jogosultak az egyéni számláján felhalmozott összeg felhasználására.
A legegyszerűbb módja a bejelentésnek, ha az Ügyfélportálunkon rögzíti közeli hozzátartozóit az „Adataim” menüpont alatt – regisztrációt követően érhető el ez a funkció.
A bejelentést megteheti még a Szolgáltatásra jogosult bejelentése/Társkártya megrendelő nyomtatvány kitöltésével is.

Kedvezményezetett szeretnék megjelölni

Kedvezményezett jelölés esetén a Kedvezményezett jelölő nyilatkozat kitöltése szükséges. A korábban megadott adatok bármikor módosíthatóak. Új nyilatkozat kitöltésével az előző adatok törlődnek.

Szolgáltató vagyok és szerződést szeretnék kötni

Szolgáltatóként az alábbi lehetőséges közül választhat:
1) Generali Egészségkártyát elfogadó szolgáltatók
Egészségkártya használata esetén a pénztártagoknak nem kell a vásárlás helyén készpénzben fizetni a szolgáltatásokért. A kártya lehúzásával ellenőrzésre kerül fedezetük és a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről pénztárunk gondoskodik.

Amennyiben ez a szolgáltatás felkeltette érdeklődését kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel válaszolunk kérdéseire.
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Telefonszám: +36 (1) 452 5444

Szolgáltatói és kártyaelfogadói szerződés

2) Átutalásra és készpénzfizetésre szóló szerződés
Ezen szolgáltatók esetében a termékek és szolgáltatások ellenértékét pénztárunk utalja át az Ön részére, vagyis a pénztártagok egyéni számlájukról fedezik a költségeket, ez által nem szükséges a helyszínen fizetni.

Az elszámolás menete:
Ön a pénztártag által bemutatott ügyfélkártya alapján azonosítja az ügyfelet, felveszi a kapcsolatot pénztárunkkal, és a termék vagy szolgáltatás ellenértékét zároltatja a tag egyéni számláján. A zárolást követően az Ön által kiállított számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül kiegyenlítjük.

3) Készpénzfizetésre szóló szerződés
Ezen szolgáltatók esetében a pénztártagoknak a szolgáltatást vagy terméket a helyszínen kell kifizetni és a megfelelően kitöltött számlát pénztárunknak eljuttatni, amelyet pénztárunk a tag számára egyenlít ki.

Számlák kiállítása:
Szolgáltatás igénybevétele esetén egészségpénztárunk nevére és címére (Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) kell kiállítani a számlát, feltüntetve a pénztártag nevét és tagsági azonosítóját. Termékvásárlás alkalmával a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója nevére és címére kell kiállítani a számlát.

A szolgáltatói szerződést legyen szíves visszaküldeni 2 példányban Pénztárunk levelezési címére:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6713 Szeged, Pf. 109.
A szerződés mellé szükséges a szakmai felelősségbiztosítás fénymásolata.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 109. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár onyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!