Aktualitások


Egészségkártya ideiglenes letiltása

Felhívjuk Egészségkártyával rendelkező Pénztártagjaink figyelmét, hogy amennyiben személyes azonosításuk nem történt meg, a pénzmosási törvény szabálya alapján Generali Egészségkártyáját 2015. január 6-án a személyes azonosítás pótlásáig ideiglenesen letiltjuk!
A  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 42. §-a a alapján a pénztár mint szolgáltató 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen 2014. december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.
Mindezekre tekintettel kérjük szépen, hogy személyes azonosításának elvégzése érdekében szíveskedjék a pénztár honlapjáról letölthető Azonosítási adatlap és Felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványokkal személyesen felkeresni
• Ügyfélszolgálatunkat, (1132 Budapest, Váci út 36-38.) vagy
• bármely Generali ügyfélszolgálatot, ahol személyes adatait a biztosító ügyintézője az Ön személyazonosságát igazoló okmánya alapján ellenőrzi, aláírásával igazolja és továbbítja a pénztár részére.
Az azonosítás adatainak feldolgozását követően kártyáját külön díjazás nélkül aktiváljuk!
Fáradozását előre is köszönjük!

___________________


Személyes azonosítás

A Pénzmosási törvény alapján Pénztárunk köteles egészségpénztári tagjait személyesen beazonosítani 2014. december 31-éig. Az azonosítási kötelezettség azokra a pénztártagokra vonatkozik, akik eddig még nem lettek azonosítva.

Az azonosítással kapcsolatos legfontosabb információk ide kattintva találhatóak.

___________________

Tájékoztató számlák elévülési idejéről

Felhívjuk Pénztártagjaink figyelmét, hogy a Pénztárunkhoz benyújtott számlák elszámolhatósága megváltozott!

A Pénztár Szolgáltatási szabályzata az alábbiak szerint szabályozza a kifizetést:
„A számla - az elszámolás érdekében - legkésőbb a vásárlás évét követő naptári év december 31. napjáig be kell hogy érkezzen a Pénztárhoz, ellenkező esetben a számla nem kerül elszámolásra.
Az a számla, amely a kiállítását követő év december 31-e után érkezik be a Pénztárhoz (elszámolás azaz kifizetés nélkül) iktatásra kerül, és ezen számlát a Pénztár csak írásos kérelemre juttatja vissza a tag részére.”

Átmeneti rendelkezés:
A pénztár az elszámolásokra vonatkozó fenti szabályt 2015. július 1-jétől alkalmazza teljeskörűen, így a pénztár a 2015. július 1-jét megelőzően a pénztárhoz beérkező - 5 éven belüli kiállítású számlákat elszámolja.
Jelen átmeneti rendelkezés 2015. július 1-jén hatályát veszíti.

___________________

Generali Egészségkártya

A Generali Egészségpénztárban 2014. 07. 01-től megújult az Egészségkártya rendszer! A tagok kényelmét szolgáló és egyre szélesebb termék illetve szolgáltatási körben használható kártyás vásárlás további népszerűsítése érdekében a kártya használati díja kedvezőbb lett, 3000 Ft 3 éves időtartamra.
A kártyadíj változását az alábbi táblázat szemlélteti:


A kártya érvényessége a kártyakibocsátástól számított 3 év, így a továbbiakban nincs szükség évente a kártya használati jogának meghosszabbítására.
A Generali Egészségkártya használata a Pénztárba belépő új tagok részére az első három évben díjmentes!
A kártyahasználattal kapcsolatos további információk ide kattintva érhetők el.
Kártyacserével kapcsolatos információk ide kattintva találhatóak.

__________________

Egyenleglekérdezés

Az egészségpénztári egyenleg lekérdezése egészség-portálunkon érhető el. Az E-Pénztár menüpont alatt lehetőség nyílik többek között a számlatörténet megtekintésére, szolgáltatásra jogosult rögzítésére, valamint tájékozódhat aktuális adókedvezménye mértékéről is.

Tovább az egyenleglekérdezéshez az E-Pénztárba


_________________

Egészségpénztári tagdíjfizetés tranzakciós illeték nélkül

Az Egészségpénztári egyéni tagdíj fizetésének egyik legegyszerűbb, legkényelmesebb és legolcsóbb módja, ha ezzel munkáltatóját bízza meg. Ehhez nem kell mást tennie, mint kitölteni a csatolt, tagdíj levonására szóló megbízást és eljuttatnia munkahelyének bércsoportjához. A megbízás alapján munkáltatója levonja nettó munkabéréből az ön által meghatározott összeget és átutalja egyéni egészségszámlájára.

Ha a tagdíjfizetésnek ezt a módját választja, mentesül a tranzakciós illeték megfizetése alól!

Az így érkezett befizetések egyéni tagdíjbefizetésnek számítanak, mely után 20%-os adókedvezményt vehet igénybe 2015-ben.

____________________  

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke 2015-ben

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy a 2015-ben az egészségpénztári egyéni tagdíjbefizetések után továbbra is 20%-os adókedvezmény vehető igénybe, a visszaigénylehető adókedvezmény összege pedig évi 150 000 Ft marad.

A visszaigényelhető adót az adóhatóság, Ön által az adóbevallásában megjelölt önkéntes pénztárba utalja, a pénztár pedig 100%-ban jóváírja egyéni számláján. Ez azt jelenti, hogy a visszautalt adókedvezmény – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarítását fogja gyarapítani.

Éljen Ön is ezzel a lehetőséggel, és érje el a maximálisan igénybe vehető adókedvezményt!