Tagdíjfizetésre vonatkozó változások az Alapszabályban

Felhívjuk Pénztártagjaink figyelmét, hogy a hatályos Alapszabály értelmében a tagdíjfizetés havi vagy negyedéves rendszerességgel teljesíthető, a tagdíj a tárgyidőszakban esedékes és legkésőbb a tárgyidőszak utolsó napjáig fizetendő meg.

Amennyiben a pénztártag nem tesz eleget rendszeres tagdíjfizetési kötelezettségének, azaz nem fizeti meg negyedévente legalább a havi egységes tagdíj háromszorosának (12.000Ft) megfelelő összeget, a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgynegyedévi és az egyéni számláról ki nem fizetett összegével – csökkenteni és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Kérjük, ügyeljen a rendszeres tagdíjfizetésre, hogy ne kerüljön sor a számlán a meg nem fizetett tagdíj miatt hozam levonására.