Slider kategória bejegyzései

Tagdíjfizetésre vonatkozó változások az Alapszabályban

Felhívjuk Pénztártagjaink figyelmét, hogy a hatályos Alapszabály értelmében a tagdíjfizetés havi vagy negyedéves rendszerességgel teljesíthető, a tagdíj a tárgyidőszakban esedékes és legkésőbb a tárgyidőszak utolsó napjáig fizetendő meg.

Amennyiben a pénztártag nem tesz eleget rendszeres tagdíjfizetési kötelezettségének, azaz nem fizeti meg negyedévente legalább a havi egységes tagdíj háromszorosának (12.000Ft) megfelelő összeget, a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgynegyedévi és az egyéni számláról ki nem fizetett összegével – csökkenteni és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Kérjük, ügyeljen a rendszeres tagdíjfizetésre, hogy ne kerüljön sor a számlán a meg nem fizetett tagdíj miatt hozam levonására.

Adóigazolási segédlet 2023. évi bevalláshoz

A Pénztár által megküldött adóigazolás alapján, az alábbiak szerint tölthető ki a 23SZJA bevallás.

Adókedvezmény igénybevételére jogosító kedvezmények érvényesítése

4. pontjában szereplő összeg 20%-át

a 23SZJA-03-as lap 132. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a)

5. pontban szereplő összeg 10 %-át  

a 23SZJA-03-as lap 133. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a)

6. pontban szereplő összeg 10 %-át 

a 23SZJA-03-as lap 134. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának 10%-a)

kell beírni, az adókedvezmény felső határának figyelembevételével

A kedvezmények együttes összege – 135. sor – legfeljebb 150.000 forint lehet.

Fontos, hogy az adóbevallásban a pénztári befizetésekre vonatkozó adókedvezmény egyéni számlára történő utalásáról Önnek kell rendelkeznie!

Kérjük, amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, az adóbevallás 137. sorában Pénztárunk adatait tüntesse fel!

név:                             Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

adószám:                    18177796-2-42

bankszámlaszám:      10918001-00000097-08110006

Adófizetési kötelezettséggel járó kifizetések bevallása

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 13%-os szocho megfizetésére

a táblázat 8. pontjában található összeget

a 23SZJA-A jelű lap 19. sor b.) „Bevétel” oszlopába írandó

a  b) mezőben feltüntetett összeg 89%-át

a 23SZJA-A jelű lap 19. sor d.) „Jövedelem” oszlopában kell feltüntetni.

Egyéb jogcímen kapott jövedelem

a 23SZJA-A jelű lap 18. sor b.) „Bevétel” oszlopába a táblázat 9. pontjában szereplő összeget kell feltüntetni.

A bevallás 23SZJA-09 számú lap 293. sorának „A magánszemély szociális hozzájárulási adója” f) és g) mezőjében pedig a táblázat 8. sorában található (SZJA- és SZOCHO köteles szolgáltatások) összeg 89%-ának – ez az adó alapja – 13%-át kell feltüntetni. Ez lesz a fizetendő szociális hozzájárulási adó összege, melyet a bevallás beküldésével egyidejűleg vagy legkésőbb 2024. május 21-ig a NAV felé megfizetni köteles.

Tagviszony megszűnésekor a Pénztár által levont és befizetett adóelőleg

Az adóigazolási táblázat 10. pontjában szereplő összeget a 23SZJA-C jelű lap 65. sorában (Kifizetők által levont adóelőleg összege) kell feltüntetni.

Egyéni számláján korábban két évre lekötött, 2023. évben feltört összeg

A bevallás 23SZJA-C számú lap 62. sorának „A rendelkező nyilatkozatok alapján visszafizetendő és a pótlólag megfizetendő adó összege” „c” oszlopába a feltört összeg 12 százalékát kell feltüntetni.

(adó jellege az „a” oszlopban: 2)

Generali Egészség- és Önsegélyező pénztár

2024.01.25

Megújult a Mobil Applikációnk

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy a nagyobb felhasználóélmény érdekében mind megjelenésében, mind tartalmában megújítottuk mobil applikációs felületünket! Ha korábban már használta akkor frissítenie kell az új verzióra, ha még nem, akkor töltse le és próbálja ki most az új appot!

Az Applikációval és a letöltéssel kapcsolatban további információkat talál a https://ep.generalipenztar.hu/penztartagjainknak/mobil-applikacio/ oldalon.

Bízunk benne, hogy mielőbb kipróbálja szolgáltatásunkat és használata elnyeri tetszését!

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Postafiók cím változás!

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy Pénztárunk levelezési címe megváltozott, az új postacím:

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

6701 Szeged, Pf. 921.

Kérjük a továbbiakban az új postázási címre küldjék leveleiket!

Köszönjük!

Bankkártyás tagdíjfizetési lehetőség

Örömmel tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2023. áprilistól bővítettük szolgáltatásainkat; Pénztártagjaink befizetéseiket az egészségportálon (a tagi fiókba belépést követően) már bankkártyával is teljesíthetik.

A bankkártyával befizetett összeg azonnal megjelenik az egyéni számlán, ezt a Pénztártag a portálon a Számlatörténet menüpontban „SimplePay befizetés” tranzakciónévvel ellenőrizheti.

A befizetés egészségkártyával történő felhasználásának van átfutási ideje, vásárlás előtt célszerű a kártyaegyenleget ellenőrizni a portálon vagy a mobil applikációban az Egyenleg adatok menüpontban.

Fontos, hogy a befizetésre a legmagasabb költségsávra eső működési költség (2023. június 30-ig: 9%, 2023. július 1-jétől: 8%) kerül levonásra, a tényleges költséglevonás a pénz beérkezését és könyvelését követően történik (és amennyiben volt eltérés akkor a különbözet a számlán jóváírásra kerül) – általában a kártyás fizetést követő 2. munkanapon. A tagdíj könyvelését követően a „SimplePay befizetés” tranzakció feloldásra kerül és a továbbiakban Egyéni befizetésként szerepel a számlatörténetben.

Ügyféltájékoztató a bankkártyás fizetés és a bankkártyás fizetéshez kapcsolódó szolgáltatások szabályairól.

További kérdés esetén, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Változás az önsegélyező szolgáltatások igénybevételében

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2023. május 1-jétől módosul Szolgáltatási Szabályzatunk, ennek megfelelően egyes önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevételének szabályai megváltoznak!

Május 1-jétől kizárólag pénztártagként (szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóként már nem!) lehet igényelni az alábbi önsegélyező szolgáltatásokat:

  • Szülési segély
  • Gyermekgondozási támogatás
  • Gyermeknevelési támogatás

A módosítás miatt május 1-jétől nem tudjuk befogadni a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó által beadott fenti igényeket.

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár