Rapi Hajnalka összes bejegyzése

Adóbevallási segédlet

A Pénztár által megküldött adóigazolás alapján, az alábbiak szerint tölthető ki a 21SZJA bevallás.


Adókedvezmény igénybevételére jogosító kedvezmények érvényesítése

 1. pontjában szereplő összeg 20%-át
  a 21SZJA-03-as lap 132. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a)
 2. pontban szereplő összeg 10 %-át
  a 21SZJA-03-as lap 133. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a)
 3. pontban szereplő összeg 10 %-át
  a 21SZJA-03-as lap 134. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának 10%-a)
  kell beírni, az adókedvezmény felső határának figyelembevételével

A kedvezmények együttes összege – 135. sor – legfeljebb 150.000 forint lehet.

Fontos, hogy az adóbevallásban a pénztári befizetésekre vonatkozó adókedvezmény egyéni számlára történő utalásáról Önnek kell rendelkeznie!

Kérjük, amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, az adóbevallás 137. sorában Pénztárunk adatait tüntesse fel!

név: Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
adószám: 18177796-2-42
bankszámlaszám: 10918001-00000097-08110006

Adófizetési kötelezettséggel járó kifizetések bevallása

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 15,5%-os szocho megfizetésére

a táblázat 8. pontjában található összeget
a 21SZJA-A jelű lap 19. sor b.) „Bevétel” oszlopába írandó
a b) mezőben feltüntetett összeg 87%-át
a 21SZJA-A jelű lap 19. sor d.) „Jövedelem” oszlopában kell feltüntetni.
Egyéb jogcímen kapott jövedelem
a 21SZJA-A jelű lap 18. sor b.) „Bevétel” oszlopába a táblázat 9. pontjában szereplő összeget kell feltüntetni.

A bevallás 21SZJA-09 számú lap 293. sorának „A magánszemély szociális hozzájárulási adója” f) és g) mezőjében pedig a táblázat 8. sorában található (SZJA- és SZOCHO köteles szolgáltatások) összeg 87%-ának – ez az adó alapja – 15,5%-át kell feltüntetni. Ez lesz a fizetendő szociális hozzájárulási adó összege, melyet a bevallás beküldésével egyidejűleg vagy legkésőbb 2022. május 20-ig a NAV felé megfizetni köteles.

Tagviszony megszűnésekor a Pénztár által levont és befizetett adóelőleg

Az adóigazolási táblázat 10. pontjában szereplő összeget a 21SZJA-C jelű lap 65. sorában (Kifizetők által levont adóelőleg összege) kell feltüntetni.

Adóigazolási segédlet 2020. évi bevalláshoz

A Pénztár által megküldött adóigazolás alapján, az alábbiak szerint tölthető ki a 20SZJA bevallás.


Adókedvezmény igénybevételére jogosító kedvezmények érvényesítése

4. pontjában szereplő összeg 20%-át
a 20SZJA-03-as lap 132. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a)

5. pontban szereplő összeg 10%-át
a 20SZJA-03-as lap 133. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a)

6. pontban szereplő összeg 10%-át
a 20SZJA-03-as lap 134. sor b. oszlopába (Önkéntes kölcsönös egészség / önsegélyező / egészség– és önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának 10%-a) kell beírni, az adókedvezmény felső határának figyelembevételével

A kedvezmények együttes összege – 135. sor – legfeljebb 150.000 forint lehet.

Fontos, hogy az adóbevallásban a pénztári befizetésekre vonatkozó adókedvezmény egyéni számlára történő utalásáról Önnek kell rendelkeznie!

Kérjük, amennyiben az adóhatóság által átutalandó összeget a pénztárunknál vezetett egyéni számlájára kívánja jóvá íratni, az adóbevallás 137. sorában Pénztárunk adatait tüntesse fel!

név: Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
adószám: 18177796-2-42
bankszámlaszám: 10918001-00000097-08110006

Adófizetési kötelezettséggel járó kifizetések bevallása

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett a 15,5%-os szocho megfizetésére

a táblázat 8. és 9. pontjaiban található adatok összege
a 20SZJA-A jelű lap 19. sor b.) „Bevétel” oszlopába írandó
a b) mezőben feltüntetett összeg 87%-át
a 20SZJA-A jelű lap 19. sor d.) „Jövedelem” oszlopában kell feltüntetni.
Egyéb jogcímen kapott jövedelem
a 20SZJA-A jelű lap 18. sor b.) „Bevétel” oszlopába a táblázat 10. pontjában szereplő összeget kell feltüntetni.

A bevallás 20SZJA-09 számú lap 293. sorának „A magánszemély szociális hozzájárulási adója” f) és g) mezőjében pedig a táblázat 8. és 9. sorában található (SZJA- és SZOCHO köteles szolgáltatások) összeg 87%-ának – ez az adó alapja – 15,5%-át kell feltüntetni. Ez lesz a fizetendő szociális hozzájárulási adó összege, melyet a bevallás beküldésével egyidejűleg vagy legkésőbb 2021. május 20-ig a NAV felé megfizetni köteles.

Tagviszony megszűnésekor a Pénztár által levont és befizetett adóelőleg

Amennyiben Önnek 2020.06.30-ig szűnt meg a tagsága, kifizetéskor a pénztár a hatályos jogszabályoknak megfelelően számolta ki és vonta le a személyi jövedelemadó előleget. Mivel az adószámítás és bevallás szabályai utólag módosultak, ezért az szja esetén utólagos fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Az adóigazolási táblázat 11. pontjában szereplő összeget a 20SZJA-C jelű lap 65. sorában (Kifizetők által levont adóelőleg összege) kell feltüntetni!

Meghívó küldöttközgyűlésre 2020.12.17.

M E G H Í V Ó

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Küldöttközgyűlésére
Skype rendszeren keresztül

Időpont: 2020. december 17. 12 óra
Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2020. december 17-én 12 óra 15 perckor kerül sor.

Napirendi pontok:

 1. A 2021-2023 éves pénzügyi terv elfogadása
 2. Vagyonkezelő beszámolója
 3. Tájékoztatás a pénztári befektetési politikáról
 4. Alapszabály módosítása
 5. Egyebek

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.
A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi.
A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

Budapest, 2020. december


Lengyel Márk
Igazgatótanács elnöke